Toerisme

Gemeente Lelystad werkt aan een Uitvoeringsprogramma Vrijetijds economie. In dit plan worden verschillende taken benoemd die CML als aanvulling op het huidige takenpakket op zich wil nemen. Begin 2017 wordt duidelijk of CML deze taken gaat uitvoeren.

Toeristische samenwerkingsverbanden:

Met het oog op de toekomst en kijkend naar belangrijke ontwikkelingen als de realisatie van het vliegveld in 2018, wil CML actief aangesloten blijven bij de Travel Trade Coalitie van Toerisme Flevoland en andere toeristische samenwerkingsverbanden. Zo is CML in 2016 een overlegreeks gestart met grote toeristische partijen uit Lelystad met daaruit voortvloeiend een kort gezamenlijk marketingplan. Indien de partners instemmen met het plan en de budgetten daarop worden afgestemd coördineert CML in 2017 de uitvoer van dat plan. Verder wordt er in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, Toerisme Flevoland en de gemeente Lelystad, ingezet op twee buitenlandse beurzen. Doel is het promoten van de regio waarin Lelystad, als hoofdstad van Flevoland, een belangrijke speler is.

Toeristische informatievoorziening:

Het bereik van het huidige VVV informatiepunt, bij de bibliotheek, is door CML beoordeeld als onvoldoende om als volledige VVV service door te gaan. Dit punt wordt vanaf 2017 dan ook alleen nog gebruikt voor informatievoorziening en wordt aangevuld met digitale informatiezuilen. In 2017 wil CML samen met de gemeente kijken op welke termijn en op welke toeristische plekken in de stad dergelijke zuilen geplaatst kunnen worden. Het VVV punt in Batavia Stad Fashion Outlet wordt in samenwerking met Batavia Stad Fashion Outlet geoptimaliseerd.

Toeristische projecten:

De verdere doorontwikkeling van het bezoeken van riviercruises aan Lelystad, blijft ook de komende jaren een belangrijk project waarbij CML ondersteunt in de marketing. Hetzelfde geldt voor het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland Zien’ waarbij Lelystad zich samen met Almere pro leert als ‘Amsterdam New Land’. Dit zijn projecten waarbij de gemeente in de lead is en CML ondersteunt. Een nieuw project uit 2016 is Nationaal Park Nieuw Land, een project met de provincie Flevoland in de lead. Waar 2016 in het teken stond van de verkiezing ‘Mooiste

natuurgebied van Nederland’, staat 2017 in het teken van de doorontwikkeling van het gebied. CML wil hierbij betrokken blijven met een sterke adviserende rol in doelgroep keuze en marketingstrategie.