Domein Werken

De inspanningen op het gebied van het domein werken zijn bedoeld om bedrijven van buiten de gemeente te interesseren zich te vestigen in Lelystad. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling Economische Zaken van de gemeente, onder andere door gezamenlijk te participeren in de vastgoed - en woonbeurzen Expo Real en Provada. CML zorgt daarbij voor de algehele promotie van Lelystad als potentiële en aantrekkelijke vestigingslocatie, EZ verzorgt de daadwerkelijke acquisitie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de vele bedrijven binnen Lelystad die al een interessante rol vervullen binnen het mkb en grootbedrijf. CML participeert daarnaast sinds enige jaren in de Metropoolregio Amsterdam. Hierbij benut het de ontwikkeling van een groter vitaal stedelijk systeem dat zich uitstrekt van Amsterdam tot de IJsseldelta. Met name de ontwikkeling van Lelystad Airport naar een Business Airport, de ontwikkeling van een mogelijk Leisure Park naast het vliegveld en de ontwikkeling van de Flevokust zijn belangrijke speerpunten in het komende jaar. Meer informatie via http://www.lelystadopportunities.com/

‘Made in Lelystad’

In Lelystad zijn veel nationaal opererende bedrijven gevestigd. Ook in Lelystad worden producten gemaakt die over heel Nederland en ver daarbuiten verspreid worden, zonder dat de (eind)gebruiker weet dat ze uit Lelystad komen. Sterker nog, zelfs veel Lelystedelingen weten dat niet. Het gaat hier echter om producten die veel mensen wel kennen. Neem bijvoorbeeld de fietsen van Giant en de frietjes van McCain. City Marketing Lelystad heeft als doel meer mensen hierover te informeren.