Wonen

Eind 2016 is het bureau De Wijde Blik in opdracht van de gemeente Lelystad en in samenwerking met CML gestart met het schrijven van een woonmarketingplan voor Lelystad. In de beginfase heeft CML aangegeven een grotere rol te willen hebben bij woonmarketing. Op basis van de uitkomst worden de uitvoerende werkzaamheden verdeeld.

Doelgroepgerichte woonmarketing:

De online campagne wordt per doelgroep ingericht. In de Woonvisie 2016-2020 van gemeente Lelystad ligt de nadruk op het beste van twee werelden in Lelystad: de nabijheid van de grote stad maar wel wonen in een groene en ruimte omgeving. Een van de doelstellingen in deze woonvisie is dan ook ‘Goede en betaalbare woningen voor iedereen’. Juist met de druk op de woningmarkt in de Randstad heeft Lelystad een onderscheidend karakter. Daarnaast wordt aangegeven dat voor de bevolkingsgroei van Lelystad steeds

afhankelijker is van mensen van buiten Lelystad die zich in hier vestigen. Woonmarketing is gericht op de volgende doelgroepen:

• Gezinnen met jonge kinderen
• Gezinnen met oudere kinderen
• Oudere paren
• Middelbare paren
• Jonge paren
Naast deze segmentatie wordt er gekozen voor een gedifferentieerde benadering per regio. Op deze manier kan Lelystad zich per regio op de daar voor meest aantrekkelijke aspecten onderscheiden.