Ondersteunen van evenementen

Alle aanvragen voor financiële ondersteuning bij nieuwe evenementen, televisieprogramma’s en advertenties worden op het dartbord getoetst. Aan de hand van de uitkomst wordt er gerefereerd aan ijkpunten in een grafiek. Deze zijn gebaseerd op succesvolle acties van het voorgaande jaar. Hiermee worden alle aanvragen op gelijke wijze behandeld. Het dartbord bestaat uit verschillende doelstellingen die City Marketing Lelystad heeft voor 2016. Elk onderdeel krijgt punten die kunnen variëren van 1 tot 10. Omdat ze bestaat uit verschillende subonderdelen wordt er een gemiddelde van genomen. Het uiteindelijke cijfer bestaat uit een gemiddeld cijfer van de verschillende onderdelen.
Om ondersteuning voor uw evenement aan te vragen dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:
 • Uw naam (verplicht)
 • Telefoonnummer organisatie (verplicht)
 • Mobiel nummer
 • Uw e-mail (verplicht)
 • Naam organisatie
 • Waar is de organisatie gehuisvestEvenement
 • Naam evenement
 • Datum evenement
 • Tijdstip/duur
 • Locatie evenement
 • Korte omschrijving evenement
 • Kernwaarden (essentie)
 • Welke activiteiten zijn er?
 • Hoe wordt Lelystad betrokken?
 • Wat is de doelgroep?
 • Bezoekersaantallen - Afgelopen jaar - Verwachting dit jaar
 • Wat doen jullie qua promotie rondom het evenement
 • Wat doen jullie qua PR rondom het evenement
 • Gevraagde bijdrage CML - Financieel - Activiteit - Promotie
 • Compleet budget evenement