Organisatie

City Marketing Lelystad is sinds 2009 verantwoordelijk is voor de strategie, regie, inhoud en uitvoering van alle city marketing activiteiten voor Lelystad. Het bestuur wordt gevormd door de directeur van de organisatie. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid en de algemene gang van zaken. De leden van de Raad worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. In de Raad van Toezicht zitten afgevaardigden vanuit de diverse stakeholders en bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Dhr. C.W.J. van Bemmel, afgevaardigde gemeente Lelystad Dhr. A.L. Greiner, voorzitter Vereniging Bedrijfskring Lelystad Dhr. R. Gouwerok, namens Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (Wonen) Dhr. D. Winkels, eigenaar Batavia Stad Fashion Outlet Dhr. H.J. de Jager, afgevaardigde horeca Lelystad (Vrije tijd) Dhr. M.M.G. Burger, Eigenaar/ondernemer Burger Support (afgevaardigde gemeente) Mevr. M. Jacobs, oud bestuurder (afgevaardigde gemeente)

Jaarplan

Het college van b en w heeft het jaarplan van City Marketing Lelystad vastgesteld. ‘Met het vaststellen van dit jaarplan wordt binnen de financiële mogelijkheden krachtig invulling gegeven aan de aanbevelingen van professor Tordoir: meer focus op de bezoekers die Lelystad al trekt’, aldus wethouder Jop Fackeldey. Lees verder

Missie & Doelstellingen

City Marketing Lelystad heeft als missie het positieve beeld van Lelystad te behouden en waar mogelijk te verhogen bij zowel huidige als nieuwe bewoners, bezoekers en bedrijven. Dit doet City Marketing Lelystad op een eerlijke en sympathieke manier door zelfbewust en verrassend promotie voor Lelystad te bedrijven, met continu oog voor kwaliteit. Lees verder

Samenwerking

City Marketing Lelystad biedt vanaf 2010 een speciaal Partner Programma aan om bedrijven en instellingen mee te laten investeren in de citymarketing. Er zijn verschillende mogelijkheden om als bedrijf of instelling bij te dragen aan City Marketing Lelystad. Lees verder

Team

Tony Merkelbach is sinds 1 september 2013 directeur van City Marketing Lelystad. Merkelbach is, naast een groot liefhebber van Lelystad, een netwerker en bruggenbouwer. Maak kennis met het hele team

Vacatures

Bekijk ons actuele vacature aanbod Bekijk

Contact

Of je nu een vraag hebt over citymarketing, je aan wilt melden voor het partnerprogramma, ideeën hebt voor een evenement of gewoon even wilt bijpraten. Contact