Online

Focus op online, mobile first

Een online hartslag creëren op Facebook en Instagram. Dit gaan wij bewerkstelligen op een creatieve en effectieve manier: door de inzet van lokale helden, die vol trots authentieke content verspreiden over een van de iconen van de stad. Om een voorbeeld te geven: een boswachter verspreidt content over Nationaal Park Nieuw Land. Content die relevant is voor zowel bewoners als voor mensen van buiten de stad en die de positionering Hoofdstad Nieuwe Natuur tastbaar maakt. Bovendien kan een lokale held ook content over andere domeinen dan het eigen domein verspreiden. Om bij de boswachter te blijven, zij kan content over het domein Wonen verspreiden. Zo ontstaat er kruisbestuiving tussen de domeinen en ontstaat een compleet beeld over de veelzijdigheid van Lelystad.

Eerst de bewoners

Door de content, gecreëerd binnen de kaders van Lelystad Next Level en Hoofdstad Nieuwe Natuur, zo te maken en verspreiden dat bewoners er positief op reageren, ontstaat er een community met een positieve sfeer op social media, die worden gevoed door de mensen van de stad.

City Marketing Lelystad is op social media te vinden op:

Ook bijdragen aan de merkbeleving van Lelystad? Kijk op de pagina Stadsmerk waar het merk voor staat en hoe dit het beste in te zetten.