Aanmelden

Heeft u al een bedrijf aangemeld voor de Promotie Award of een persoon voor de Positiviteits Prijs? Wacht niet langer en meld uw kandidaat voor 2019 aan door het formulier in te vullen.

Promotie award

De Promotie Award wordt toegekend aan een instelling, organisatie of bedrijf die zich succesvol heeft ingezet voor de promotie van de stad. Denk bijvoorbeeld aan het halen van landelijke media, het organiseren van een geslaagd evenement, het creëren van werkgelegenheid en zo tal van andere voorbeelden.

Gebeurtenissen die een bijdrage leveren aan de uitbouw van de stad, de versterking van de lokale economie, de vergroting van de positieve naamsbekendheid, oftewel: het imago van Lelystad.

Iedereen is vrij zichzelf of een ander aan te melden als kanshebber. Nadat de aanmeldingen zijn verzameld door City Marketing Lelystad is het aan de jury om deze te beoordelen.

De jury beoordeelt de aanmeldingen op basis van twee elementen.
– Publicitair: wat heeft de (activiteit van de) instelling, organisatie of bedrijf bereikt in de media? Is er lokale/regionale/landelijk of misschien zelfs internationale aandacht geweest? Is Lelystad hier ook in meegenomen?
– Promotioneel: wat heeft de instelling, organisatie of bedrijf zelf ondernomen om de actie of activiteit zo goed mogelijk te promoten? Op wat voor manier heeft het bijgedragen aan de promotie van Lelystad?

Op deze twee elementen geeft de jury tijdens de jurybijeenkomst rapportcijfers. Beide cijfers worden bij elkaar opgeteld. Alle cijfers van de juryleden bij elkaar vormen de ranglijst, waaruit drie genomineerden volgen. Uit deze drie kiest de jury vervolgens de winnaar van de Promotie Award.

De winnaar ontvangt een oorkonde en een award. Laatstgenoemde wordt door een Lelystadse kunstenaar gemaakt, op basis van een door City Marketing Lelystad opgestelde briefing.

Positiviteits Prijs

De Positiviteits Prijs wordt toegekend aan de persoon die zich succesvol heeft ingezet voor de positiviteit in de stad. Dit kan zijn door zich lokaal in te zetten maar ook het behalen van nieuwswaarde of ander soort publiciteit kan hier een onderdeel van zijn. Iedereen is vrij zichzelf of een ander aan te melden als kanshebber.

Nadat de aanmeldingen zijn verzameld door City Marketing Lelystad is het aan de jury om deze te beoordelen. De jury van de Positiviteits Prijs is dezelfde als de jury van de Promotie Award. Indien gewenst heeft de jury het recht een of meerdere eigen keuze(s) aan de lijst toe te voegen.

De jury beoordeelt de aanmeldingen op basis van twee elementen.
– Publicitair: wat heeft de (activiteit van de) persoon bereikt in de media? Is er lokale/regionale/landelijk of misschien zelfs internationale aandacht geweest? Is Lelystad hier ook in meegenomen?
– Feel good: wat heeft de (activiteit van de) persoon voor gevoel teweeg gebracht in de stad? Heeft het veel positiviteit opgeleverd op bijvoorbeeld social media?

Op deze twee elementen geeft de jury tijdens de jurybijeenkomst rapportcijfers. Beide cijfers worden bij elkaar opgeteld en daar komt uiteindelijk een winnaar uit. Bij de Positiviteits Prijs geldt dat iedere aanmelding genomineerd wordt. Op 1 staat de winnaar en daarachter volgen alle andere positievelingen.

Naast de prestigieuze titel als ambassadeur van de stad ontvangt de winnaar het ‘Lelystad geeft lucht’ speldje, een kleine bokaal en een Lelypas cadeaubon ter waarde van €100.