Evenementen in Lelystad

Het subdomein Evenementen, als onderdeel van domein Vrije tijd, is gericht op het verhogen van de stadstrots. De belangrijkste doelgroep is dan ook de eigen inwoner. City Marketing Lelystad zet haar marketing kennis om deze evenementen nog bekender te maken bij de eigen inwoners. Hiermee creëert City Marketing Lelystad naast meer bezoekers voor de evenementen ook een positiever gevoel bij de eigen inwoners. Het realiseren dat er veel gebeurt in de stad draagt volgens City Marketing Lelystad bij aan een positieve blik op de stad.

City Marketing Lelystad krijgt vaak vragen over het organiseren van evenementen. City Marketing Lelystad is bij diverse evenementen de verbindende partij, maar is geen evenementenbureau. Het is de bruggenbouwer die zich samen met andere partijen bezighoudt met coproductie, sponsoring of promotie van een evenement. Dit betekent dat City Marketing Lelystad nooit op zich zelf een evenement organiseert.

City Marketing Lelystad werkt op gebied van evenementen nauw samen met ECL, het centrale aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen. Op basis van door ECL via vragenlijsten verzamelde gegevens geeft de gemeente de benodigde vergunning af. Deze vragenlijst is op de website van ECL te vinden.

Bekijk het jaarplan voor de activiteiten binnen domein Vrije tijd dit jaar.

Kijk voor een compleet overzicht van alle evenementen in Lelystad op vvvlelystad.nl of lelystadevenementen.nl

City Marketing Lelystad ondersteunt evenementen op verschillende manieren. Op basis van gegevens van het evenement stelt City Marketing Lelystad een pakket samen.

Organiseert u zelf een evenement en wilt u vermelding op onze kanalen of eventuele verdere ondersteuning maak dan gebruik van het formulier op https://lelystadgeeftlucht.nl/aanmelden/

Aanmelden evenement