Toerisme

Binnen het subdomein toerisme, als onderdeel van domein Vrije tijd, staat samenwerken centraal voor City Marketing Lelystad. Zo zijn er verschillende samenwerkingsverbanden om de stad op verschillende gebieden verder te helpen. Denk hierbij aan Nationaal Park Nieuw Land, Amsterdam Cruise Port en bijvoorbeeld Travel Trade onder leiding van Toerisme Flevoland.

Naast samenwerken en ontwikkelen is marketing uiteraard ook in dit domein een belangrijke taak van City Marketing Lelystad. In 2017 is gemeente Lelystad gestart met positioneringsstrategieën van verschillende belangrijke toeristische gebieden. Op basis van deze positioneringsstrategieën zet City Marketing Lelystad marketing campagnes in om deze toeristische gebieden te gebruiken voor de profilering van Lelystad als toeristische bestemming.

Lelystad vanuit de lucht ontdekken? Lees meer over de Lelystad geeft luchtballon op deze pagina.

Het onderhouden van de VVV informatiepunten is ook een taak van City Marketing Lelystad. Dit is een project dat constant in ontwikkeling is. De toeristenstroom verandert en de informatievoorziening moet hierin mee veranderen. Dit geldt zowel voor de fysieke informatiepunten in het Stadhuis en Batavia Stad Fashion Outlet, als voor de online informatie voorziening.

In de basis is de doelgroep binnen Toerisme de jonge gezinnen. Daarnaast wordt er per gebied verder ingezoomd op de doelgroep. Jonge gezinnen blijft de rode draad maar per gebied is het erg verschillend waardoor er aanvulling en accentverschillen zijn.

Bekijk het jaarplan voor de activiteiten binnen domein Vrije tijd dit jaar.

Meer weten over wat er in Lelystad allemaal te doen is? Kijk op www.vvvlelystad.nl.