Werken

Binnen het domein Werken wordt er voornamelijk gericht op economische profilering. Lelystad is volop in ontwikkeling, dit is hét moment om daar in de profilering gebruik van te maken. Deze inspanningen zijn bedoeld om bedrijven van buiten de gemeente te interesseren zich te vestigen in Lelystad.

Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling Economische Zaken van de gemeente, onder andere door gezamenlijk te participeren in de vastgoed – en woonbeurzen Expo Real en Provada. CML zorgt daarbij voor de algehele promotie van Lelystad als potentiële en aantrekkelijke vestigingslocatie, EZ verzorgt de daadwerkelijke acquisitie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de vele bedrijven binnen Lelystad die al een interessante rol vervullen binnen het mkb en grootbedrijf. Bijvoorbeeld internationale bedrijven als Giant dragen bij aan de profilering van Lelystad als aantrekkelijke investeringslocatie.

CML participeert daarnaast sinds enige jaren in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dankzij de samenwerking van deze partijen ontstaat een steeds krachtiger en innovatievere economie, snellere verbindingen en voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren. De aangesloten partijen hebben samen een breed aanbod op gebied van vastgoed en investeringsmogelijkheden die investeerders trekken vanuit alle hoeken van de wereld.

De doelgroep voor City Marketing Lelystad binnen het domein Werken bestaat uit investeerders en ontwikkelaars uit de logistiek (maak-industrie) sector. Dit is één van de drie topsectoren die gemeente Lelystad vaststelde, Flevokust en Lelystad Airport Businesspark zijn hierin voor Lelystad belangrijke locaties.

Kijk voor mee meer informatie over Lelystad als investeringslocatie op www.lelystadopportunities.com.

Uiteraard zijn ook huidige ondernemers belangrijk voor City Marketing Lelystad. Sinds 2009 organiseert zij een netwerkbijeenkomst die als doel heeft ondernemers te informeren en samen te brengen. Er zijn mooie samenwerkingsverbanden onstaan tijdens deze netwerkbijeenkomsten. Meer over weten of aanmelden? Kijk op deze pagina.

Bekijk het jaarplan voor de activiteiten binnen domein Werken dit jaar.

Fotocredits: Jasper Pluim