Focus City Marketing Lelystad op toerisme

Het college van Lelystad is akkoord gegaan met het jaarplan 2015 van City Marketing Lelystad vastgesteld en trekt €580.000 uit voor het op de kaart zetten van Lelystad. ‘Citymarketing kan alleen effectief zijn als het geen incidentele investering is. Met het overdragen van taken en daarbij behorende budgetten een aantal jaren geleden heeft de gemeente een begin gemaakt om samen met de samenleving te werken aan de bekendheid en positie van onze stad. Met dit jaarplan laat City Marketing Lelystad overtuigend zien op welke wijze de kwaliteiten van onze stad voor wonen en werken voor het voetlicht gebracht worden’, aldus Jop Fackeldey, wethouder citymarketing.

In 2015 ligt de focus van City Marketing Lelystad op toerisme. Belangrijk voor deze focus is de samenwerking met Metropool Regio Amsterdam, die in 2015 wordt geoptimaliseerd. Hier hoort ook een stukje productontwikkeling bij, gericht op de internationale markt. Essentiële projecten met betrekking tot toerisme in 2015 zijn Amsterdam Bezoeken Holland Zien, Amsterdam Cruise Port en het Fiets Knooppunten Netwerk.

Wonen
De bezuiniging van €50.000 ten opzichte van vorig jaar is zichtbaar in domein wonen. Er wordt bijgedragen aan de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam, daar houden de investeringen met betrekking tot wonen op. Dit houdt in dat het onderdeel “Woonmarketing” terugkomt in de gemeentelijke organisatie. Hierin behoudt City Marketing Lelystad een belangrijke ondersteunde functie.

Werken
In het domein werken heeft City Marketing Lelystad grotendeels een ondersteunende rol. bijvoorbeeld met het aanleveren van beeldmateriaal voor beurzen, het ontwikkelen van een nieuwe campagne of het assisteren bij marketing/communicatie activiteiten. Daarnaast heeft City Marketing Lelystad zelf de regie over een aantal activiteiten. Een goed voorbeeld van een eigen activiteit is de Lelypas. Dit project wordt momenteel doorontwikkeld door City Marketing Lelystad en moet na een halfjaar op eigen benen staan. Op dit moment hebben al 53 bedrijven zich verbonden aan de nieuwe Lelypas.

Vrije tijd
Twee grootschalige evenementen in ontwikkeling zijn AutoWeek Live en Dutch Match Cup. AutoWeek Live en Dutch Match Cup hadden bij elkaar opgeteld ruim 30.000 bezoekers en (inter)nationale publiciteit. Dit zijn dan ook belangrijke evenementen voor City Marketing Lelystad. Een kleiner evenement dat in 2015 wordt doorontwikkeld is Lelystad geeft licht. In een periode van twee weken slaan verschillende partijen de handen ineen om een compleet evenement neer te zetten. In 2014 was dit beperkt tot de verschillende winkelcentra in Lelystad. In 2015 gaat City Marketing Lelystad uitzoeken of het nog meer partijen bij het evenement kan betrekken.

Vrijwilligers
Momenteel heeft City Marketing Lelystad een klein vrijwilligersbestand, vanaf 2015 wordt dit verder uitgebreid. Hiervoor is samenwerking gezocht met Concern voor werk. Langdurig werklozen krijgen zo de kans weer te integreren in het arbeidsproces. Eens per jaar organiseert City Marketing Lelystad een speciale dag voor haar vrijwilligers. Op die dag kunnen alle vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen.

Bovenstaand zijn slechts een aantal highlights van het jaarplan 2015 van City Marketing Lelystad. Vanaf januari 2015 is het totale jaarplan te vinden op www.citymarketinglelystad.nl