Graafwerkzaamheden Oostvaardersveld van start

Staatsbosbeheer is bezig met de herinrichting van het Oostvaardersveld. Nu de voorbereidingen in het terrein zijn afgerond gaan het graafwerk voor de herinrichting en de andere werkzaamheden van start. Hiermee wordt het leefgebied verbeterd voor een groot aantal verschillende diersoorten die in de Oostvaarderplassen voorkomen en wordt de afwisseling in het gebied vergroot. Daarnaast worden voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers ook de mogelijkheden vergroot om van de natuur en rust te kunnen genieten.Rond half mei beginnen de graafwerkzaamheden voor de waterpartijen. Er zijn uitgebreide maatregelen genomen om te voorkomen dat dieren in het gebied hinder hebben van de werkzaamheden. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is de firma Baars uit Nieuwland.

Er is hard gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting. Verschillende werkzaamheden zijn enkele weken geleden afgerond.

Snipperwerkzaamheden

De snipperwerkzaamheden in het Oostvaardersveld zijn gereed. Alle takken die van de gezaagde bomen zijn achtergebleven, zijn versnipperd. Deze snippers krijgen een goede bestemming en worden gebruikt om groene stroom op te wekken. De bomen die de afgelopen winter zijn omgezaagd maken plaats voor nieuwe waterpartijen en zijn in stukken gezaagd en met houtuitrijmachines naar de weg gereden. Dit hout wordt nog afgevoerd. Heel belangrijk is dat de boswachter constant betrokken is bij deze werkzaamheden. Er worden regelmatig flora en faunachecks uitgevoerd om er op toe te zien dat de natuur geen hinder van de werkzaamheden ondervindt of gaat ondervinden.

Graafwerkzaamheden verbreding fietspad

Eind maart is er een begin gemaakt met de graafwerkzaamheden langs het fietspad dat parallel loopt aan de Lage vaart. Dit fietspad is aan beide zijden verbreed zodat fietsers elkaar op een veilige manier kunnen passeren. Op dit moment is het fietspad weer begaanbaar. Wel zal het fietspad nog eenmaal afgesloten worden om de inritten vanaf de Knardijk en Kotterbosweg te voorzien van nieuw beton.

Snoei en plantwerkzaamheden

Ook zijn er begin april meidoorn- en sleedoornstruiken gesnoeid en verplant. Deze struiken stonden op plekken waar ook waterpartijen worden gegraven en waar grond opgebracht zal worden. Omdat het zonde is om deze struiken om te zagen, heeft Staatsbosbeheer deze verplant. Om te zorgen dat deze struiken straks opnieuw gaan uitlopen zijn ze enigszins teruggesnoeid. Op dit moment staan de struiken tijdelijk ingekuild om ze vervolgens te kunnen planten op plekken waar ze zich weer kunnen ontwikkelen. Dit zal gebeuren als alle graafwerkzaamheden gereed zijn.