Jaarplan

Ieder jaar schrijft City Marketing Lelystad een jaarplan. Deze jaarplannen staan vol met initiatieven die wij gaan ontwikkelen en met actiepunten die wij dat jaar gaan uitvoeren. Ondanks de grote verscheidenheid aan activiteiten, is er wel degelijk een rode draad.

Wat wij het komende jaar gaan aanpakken, doen wij met een duidelijke focus en binnen een duidelijk kader. Dit berust op twee pijlers:

 

Lelystad Next Level

In Lelystad Next Level zijn duidelijke doelen geformuleerd op verschillende gebieden als wonen, werken en onderwijs. Het valt buiten het kader van ons jaarplan om deze doelen uitvoerig te behandelen en om de verschillende programmalijnen te benoemen. Laat er echter geen misverstand over bestaan: Lelystad Next Level is bij ons in goede handen. Alles wat in ons jaarplan staat en alles wat wij ondernemen, draagt bij aan de realisatie van Lelystad Next Level.

Hoofdstad Nieuwe Natuur

In het koersdocument van Lelystad Next Level is ervoor gekozen om Lelystad te positioneren als Hoofdstad Nieuwe Natuur. Wij omarmen deze positionering.

Het brengt het beste van twee werelden samen: de levendigheid van een stad en de rust en ruimte van de natuur. Het is een positionering die nog steeds actueel is en die tegelijkertijd ruimte schept en richting geeft. Het komende jaar gaan wij deze positionering dan ook weer met volle overtuiging uitdragen. Hoofdstad Nieuwe Natuur is aanwezig in alles wat wij doen.

Vragen? Neem gerust contact op met City Marketing Lelystad.