Lelystad innovatief met digitale wegwijzer voor nieuwe gemeenteraad

By 27 maart 2014Gemeente

Met een overdrachtswebsite biedt de Lelystadse burgemeester Margreet Horselenberg de nieuwe gemeenteraad informatie en inspiratie voor de komende vier jaar. De inhoud is gebaseerd op de veranderingen in de samenleving die het ambtelijk apparaat van de gemeente Lelystad ziet. Geheel in lijn met deze ontwikkelingen is gekozen voor online publicatie.De overdrachtswebsite www.lelystad.nl/overdracht heeft als titel ‘Samen Lelystad’. De overheid heeft niet langer alleen het monopolie op de publieke zaak, burgers nemen steeds meer zelf initiatieven. Op deze veranderende verhoudingen moeten de gemeenten kunnen inspelen. Met het aannemen van het initiatiefvoorstel ‘De gemeente doet mee’ in januari 2014 heeft de vorige raad hiertoe de eerste aanzet gegeven. Het is aan de nieuwe raad om hier verder vorm aan te geven.

Ambtelijke verkenning
De website verwoordt niet de bestuurlijke lijn, maar is een ambtelijke verkenning met ambtelijke bespiegelingen. Het is een weerslag van een zoektocht van de organisatie naar wat de maatschappelijke veranderingen inhouden en wat ze zouden kunnen betekenen voor de richting en het handelingsperspectief van het nieuwe bestuur. Bovendien biedt de site informatie over wat de gemeente doet tegen welke kosten, en praktische handreikingen aan zowel de gemeenteraad als inwoners.

De overdrachtswebsite laat zien waar de gemeente Lelystad de afgelopen periode mee bezig is geweest en waar zij nu staat. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de bewegingen van de toekomst: welke landelijke veranderingen nemen we waar? Hoe kan de overheid omgaan met deze veranderingen? Er worden voor Lelystad perspectieven geschetst (ook financieel) en 16 thema’s onderscheiden, waar maatschappelijke veranderingen duidelijk zichtbaar zijn en waar de raad voor belangrijke keuzes komt te staan, inhoudelijk en procesmatig.

De website bevat geen kant-en-klare voorstellen; de raad zal keuzes moeten maken.

Online
Door de overdrachtsinformatie online te publiceren wordt deze niet alleen gedeeld met de gemeenteraad en gemeentelijke organisatie zelf, maar ook met de inwoners van Lelystad. Doel is meer inzicht te verschaffen en de hoop is dat dit leidt tot meer kennisuitwisseling, waarbij inwoners zich uitgenodigd voelen om ook actief te worden en initiatief te nemen. Ook andere gemeenten kunnen informatie van de Lelystadse site halen. Zo passen inhoud (het heft in eigen handen nemen om tot een duurzame samenleving te komen) en vorm (delen van kennis) bij de ontwikkelingen in de samenleving.

Welkomstkaart
De overdrachtswebsite maakt onderdeel uit van een digitaal pakket met belangrijke informatie voor de raad. Naast de beleidsinformatie biedt een doorklikbare welkomstkaart onder meer informatie over het introductieprogramma voor de raad en vindt de raad hier informatie over hoe Lelystad in contact is met haar inwoners via social media, digitale nieuwsbrieven, etcetera.