Nationaal Park Nieuw Land een uniek gebied

Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland neemt deel aan de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’ waarvoor nog tot en met 31 oktober 12.00 uur gestemd kan worden. Maar waarom is Nationaal Park Nieuw Land zo’n uniek natuurgebied en komt het in aanmerking voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’?

Grootste inpolderingstraject aller tijden
Het toekomstige Nationaal Park Nieuw Land in Flevoland wordt gevormd door de gebieden Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Gebieden die nooit hadden bestaan zonder de inpoldering van Flevoland, onderdeel van het grootste inpolderingstraject ter wereld.

Markermeer 700 vierkante kilometer groot

Flevoland is ontgonnen uit de voormalige Zuiderzee. Bij de voltooiing van de Houtribdijk (de weg tussen Enkhuizen en Lelystad) is het Markermeer ontstaan; een 700 vierkante kilometer groot meer, een waar paradijs voor watersporters uit binnen- en buitenland.

Oostvaardersplassen, het grootste wetlandnatuurgebied van Nederland
De geschiedenis van de Oostvaarderplassen gaat terug tot 1968, toen grote plassen water bleven staan in de nieuw aangelegde Flevopolder. Dat was niet de bedoeling. Het plan was om een industriegebied aan te leggen. Daar was echter nog niet direct behoefte aan, dus werd het gebied ingezaaid met riet en met rust gelaten. Niemand kon voorzien dat zo snel een uniek moerasgebied zou ontstaan, het grootste wetlandnatuurgebied van Nederland. De diversiteit is enorm met onder andere de grootste kudde wilde Konikpaarden van Europa en de zeearend die er sinds 2006 broedt. Voor ruiende grauwe ganzen is het een van de belangrijkste gebieden in Noordwest-Europa en ook de grootste kolonie van lepelaars binnen Nederland bevindt zich in het gebied. Daarnaast is de bioscoophit ‘De Nieuwe Wildernis’ er opgenomen en loopt het mooiste NS-treintraject van Nederland door het gebied.

Lepelaarplassen een waar vogelparadijs
De Lepelaarplassen is een waar vogelparadijs met ruim tweehonderd soorten vogels waaronder de ijsvogel, roerdomp, aalscholver, zeearend en natuurlijk de lepelaar. Het bezoekerscentrum ‘De Trekvogel’ van de Lepelaarplassen is het oudste gebouw van Almere en in 2016 door de inwoners van Almere verkozen tot icoon van de stad. De Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, de kwelzone langs de voet van de Oostvaardersdijk en het Markermeer vormen samen een belangrijke schakel in de keten van rustplaatsen voor trekkende en overwinterende vogels.

De Markerwadden, het nieuwste stukje Nederland
De Markerwadden zijn natuureilanden die de komende jaren worden ontwikkeld in het Markermeer: een nieuw stukje Nederland, waarvan het eerste eiland begin oktober zichtbaar werd. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks kans aan vissen om te paaien en te foerageren, waardoor er weer grote aantallen vogels kunnen terugkeren naar het gebied.

Laatste kans om te stemmen
Nationaal Park Nieuw Land is een ongerept stuk wildernis in Flevoland en wijkt extreem af van alle andere Nederlandse natuurgebieden. Het is gelegen in de metropoolregio Amsterdam en heeft internationale allure. Het gebied komt daarom zeker in aanmerking voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Stemmen is mogelijk tot en met 31 oktober 12.00 uur via de stembutton op www.npnieuwland.nl of stuur een sms “NATUUR 07” naar 1008.