Nieuwe Internationale Natuurbrochure Flevoland

Toerisme Flevoland heeft in samenwerking met de drie Flevolandse natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Flevo-landschap) een nieuwe internationale natuurbrochure ontwikkeld. Via deze 3-talige brochure (Nederlands, Engels, Duits) krijgt de nationale- en internationale bezoeker aan Flevoland in één oogopslag de ´nieuwe´ natuur van Flevoland in beeld. Maandag 11 mei is de eerste brochure overhandigd aan Martin Jansen van Flevo-landschap, Susan Bonekamp van Staatsbosbeheer en Norbert Kwint van Natuurmonumenten.

De brochure is tot stand gekomen naar aanleiding van een grote natuurcampagne van Flevoland in Duitsland waarbij ook de Duitse versie van de film De Nieuwe Wildernis is ingezet. Naast alle marketing- en promotieactiviteiten in Duitsland is er samen met de natuurorganisaties en de regio’s hard gewerkt aan producten en promotiematerialen voor de Duitse bezoeker aan Flevoland. Onder andere routes, arrangementen en excursies welke allemaal terug te vinden zijn via de Duitstalige website Flevoland.de. En nu dus ook een meertalige brochure die naast een overzichtskaart van Flevoland, informatie geeft over de verschillende natuurgebieden van deze provincie.

´Informatie voorziening is heel erg belangrijk om de bezoekers goed te informeren´, aldus Rinkje Tromp (Marketing Manager Toerisme Flevoland). Maar ook de 3 natuurorganisaties zien het belang van deze samenwerking. ´Het is mooi dat alle unieke natuugebieden van Flevoland nu eens bij elkaar in één brochure staan´. De brochure (oplage 20.000) ligt vanaf deze week bij alle bezoekerscentra in Flevoland, de VVV/Touristinfo’s en alle grotere verblijfsaccommodaties.

De deelname van Flevoland in de natuur promotie campagne in Duitsland is mogelijk gemaakt door Provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten, de drie natuurorganisaties (Staatsbosbeheer, Flevo-landschap, Natuurmonumenten), de citymarketingorganisaties, de VVV/regiobureaus uit Flevoland en Toerisme Flevoland.