Stadsmerk

City Marketing Lelystad zorgt in al haar activiteiten en communicatie dat de stad als merk zó wordt neergezet dat de kernwaarden van Lelystad tot uiting komen:

   • Ruimte: Lelystad biedt op alle gebieden fysieke en mentale ruimte. In oppervlakte is Lelystad de grootste gemeente van Nederland. Zowel het unieke nationaal park de Oostvaardersplassen als een groot deel van het Marker- en IJsselmeer behoren tot het Lelystadse grondgebied. Daarnaast biedt Lelystad vanuit haar pioniersgeest ook mentale ruimte. Lelystad staat open voor ambitieuze en innoverende plannen. Lelystad denkt in kansen en oplossingen. Het vernieuwende karakter van Lelystad is ongeëvenaard.

 

   • Gastvrijheid: Lelystad is een open stad die bewoners, bezoekers en ondernemers gastvrij verwelkomt. Dit uit zich niet alleen in de toegankelijkheid van Lelystad, maar tevens in de manier van werken en leven. Lelystad staat altijd open voor vragen, plannen en ideeën van eigen inwoners en ondernemers. Ook op bestuurlijk niveau wordt in de stad meegedacht en meegewerkt. Maar Lelystad zorgt er ook voor dat bezoekers die minder bekend zijn met Lelystad goed hun weg vinden. Gastvrijheid vind je ook terug in de toegankelijkheid van evenementen en de hechte netwerken van ondernemers en verenigingen in Lelystad.

 

   • Verrassend: Lelystad is in staat haar inwoners nog steeds te verrassen. Lelystad kent een grote verscheidenheid aan woonomgevingen, recreatiemogelijkheden en ondernemerslocaties. Bezoekers aan Lelystad zijn keer op keer verrast te zien welke mogelijkheden Lelystad te bieden heeft. Niet alleen is de fysieke ruimte van Lelystad verrassend, ook binnen alle activiteiten en ontwikkelingen die Lelystad ontplooit wordt gezocht naar verassende en innoverende mogelijkheden. Op die manier verrast Lelystad continu met nieuwe woonconcepten, unieke evenementen en fysieke en mentale ruimte voor ondernemers en inwoners.

 

  • Zelfbewust: Lelystad is een stad gestoeld op verregaande samenwerking. Vanuit die pioniersgeest herken je in Lelystad een sterke drang om gezamenlijk de stad te ontwikkelen. Deze verbinding vind je terug in de trots op de stad. Zowel inwoners als ondernemers hebben de stad zelfbewust vormgegeven. Dit zelfbewustzijn herken je in alle facetten van Lelystad. De betrokkenheid onder inwoners en ondernemers is groot, evenals de bereidheid om de schouders onder nieuwe projecten te zetten.

Dit vertaalt zich in de campagne ‘Lelystad geeft lucht’ met bijpassende campagnebeelden. Het is de ruimhartige omschrijving voor ruimte. Ruimte om te leven en om adem te halen. Om te onthaasten. Om te genieten van de natuur die ook baat heeft bij frisse, heldere lucht. Niemand kan zonder lucht en lucht is van ons allemaal. Net als Lelystad. Lelystad geeft lucht.

Brandbook

Voor de begeleiding van het gebruik beschikt City Marketing Lelystad over een uitgebreid brandbook waarin alle mogelijkheden en regels rondom het gebruik van pay off, logo en campagnebeelden staan vermeld.
Lees verder

Campagnebeelden

Om het stadsmerk Lelystad continu effectief uit te dragen zijn een pay off (‘Lelystad geeft lucht’), logo (beeldmerk) en campagnebeelden ontwikkeld. Deze worden de komende jaren in de uitingen en communicatie van Lelystad, City Marketing Lelystad en haar partners gebruikt.
Bekijk Onze Campagnebeelden

B5 liggend