Teleurstelling over keuze Provincie Flevoland

Op dinsdag 1 april is bekend gemaakt dat Provincie Flevoland geen financiële bijdrage levert aan Dutch Match Cup Lelystad. Door de beslissing is het onzeker of deze grote internationale zeilcompetitie naar Lelystad komt. Dit zorgde bij verschillende partijen voor veel verbijstering en teleurstelling.

Lelystad Watersportstad

City Marketing Lelystad deelt die teleurstelling. Als het gaat om het op de kaart zetten van Lelystad en de promotie van de stad als aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners en bedrijven is watersport een belangrijk speerpunt. Met de grote hoeveelheid water die Lelystad bezit heeft het een unieke eigenschap in handen. Daar kan nog veel meer uitgehaald worden. Er wordt al hard aan de weg getimmerd om de stad als watersportstad op de kaart te zetten in Nederland. Evenementen als Dutch Match Cup Lelystad dragen daar volledig aan bij.

Lange voorbereiding

Verschillende partijen hebben de afgelopen twee jaar veel moeite gestoken in de voorbereiding van dit evenement. Provincie Flevoland is altijd betrokken geweest bij deze voorbereidingen maar heeft lange tijd geen definitieve keuze gemaakt met betrekking tot de financiële bijdrage. Doordat de uiteindelijke beslissing negatief is hebben veel dingen onnodig lang stilgestaan. Dat maak deze beslissing extra teleurstellend voor de verschillende partijen.

Promotie van Lelystad

‘City Marketing Lelystad heeft beijverd dit unieke evenement naar Lelystad te halen door volledige steun te geven aan Batavia Sailing Center. Er waren concrete afspraken gemaakt om het evenement te gebruiken als marketingtool voor onze Lelystad promotie. De opmerking in de afwijzing van de provincie dat er slechts contact was met City Marketing Lelystad voor de promotie van het evenement kunnen we dan ook niet plaatsen. Een dergelijk evenement naar Lelystad halen door de bid te winnen is al een tour de force. Provincie Flevoland is vanaf 2012 tijdens deze gehele procedure op de hoogte gehouden’, aldus Tony Merkelbach, directeur/bestuur City Marketing Lelystad.