City Marketing Lelystad

Stichting zonder winstoogmerk

City Marketing Lelystad is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met een eigen Raad van toezicht. Wij zijn een experts op het gebied van marketing en communicatie, beschikken over specifieke kennis van Lelystad en zijn actief binnen een groot aantal gebieden zoals wonen, werken, evenementen en toerisme. Wij werken in opdracht van overheden en het bedrijfsleven.

Daarnaast ontwikkelen wij ook projecten op eigen initiatief. Wij zijn denkers én doeners. Maken plannen om deze ook uit te voeren en zetten alle op alles om het beoogde resultaat te behalen. Alles wat wij doen, komt ten goede aan de welvaart en het welzijn van Lelystad. Eventuele winsten vloeien dan ook terug naar de gemeenschap, in de vorm van financiële bijdrage of door het beschikbaar stellen van onze denk- en daadkracht.

Dat is met een reden. Kijk naar ons team. Wij zijn hier geboren en getogen, kennen iedere straat, ieder hoekje. Overal liggen onze voetsporen. Wij houden van onze stad. Wij combineren liefde voor onze omgeving en kennis van onze omgeving met expertise in ons vakgebied.

City Marketing Lelystad concreet

City Marketing Lelystad is een mix tussen een Marketing- communicatieadviesbureau en een Destination Marketing- organisatie. Wij zijn een projectorganisatie die in opdracht van derden werkt of op eigen initiatief aan de slag gaat. Onze organisatie staat als een huis, zo bleek uit een doelmatigheidsonderzoek dat in 2019 op verzoek van de gemeente is uitgevoerd door een onafhankelijke partij en waarin wij zeer positief werden beoordeeld.

Concreet bieden wij een groot aantal diensten waarvan organisaties en bedrijven die actief zijn in Lelystad gebruik kunnen maken, zoals:

  • Consultancy en strategie
  • Ideeëngeneratie
  • Regierol in complexe trajecten
  • Uitvoering van campagnes
  • Ondersteunen en uitvoeren van evenementen
  • Data verzamelen, interpreteren, gebruiken en voorspellen

Customer Journey
Bij het uitvoeren van opdrachten op het gebied van marketingcommunicatie maken wij gebruik van de customer journey. Een model dat bestaat uit een reis van vijf stappen – van eerste kennismaking tot loyaliteit – dat een bewezen middel is om de juiste doelstellingen te formuleren en heldere communicatie te ontwikkelen.